Agile Kurumsal Girişimcilik ve İnovasyon Kültürü

Eğitimin Süresi: 1-2 gün

Eğitimin Amacı:

Liderler, kurumsal ortamlarda anlamlı inovasyon ve dönüşümü elde etme ve sürdürmek için dinamik durumları, nasıl analiz edeceklerini bilmelidir. Agile Kurumsal Girişimcilik ve Inovasyon Kültürü eğitimi ile katılımcıların potansiyelini, deneylerini, öğrenmelerini ve işbirliğini ortaya çıkartmak için merak, hayal gücü ve uyarlanabilirlik becerilerini geliştirmeyi amaçlar. .

Eğitimin İçeriği:

  • Agile’nin Prensipleri
  • Girişimci Nasıl Olmalıdır?
  • Girişimci Düşünce ve Eylem Yoluyla Değer Yaratma
  • İşinizi Yapma Sürecinde Nasıl Daha İyi Girişimci ve İnovatif Olunur?
  • Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Oluşturulur?
  • Agile Kültürünün Bireylere ve Organizasyona Kazanımları
  • Bir Organizasyon Nasıl Sağlıklı Büyür?