Entrepreneurship (Corporate Entrepreneurship)

Eğitimin Süresi: 1-2 gün

Eğitimin Amacı:

Tüm şirketler büyümek ister, ancak az sayıda kuruluşun zaman içinde büyümeyi destekleme ve sürdürme süreci bulunmaktadır. Tek başına bir inovasyon süreci yeterli değildir. Kuruluşların inovasyonu ve yeni iş büyümesini desteklemek için bir çerçeve oluşturmaları gerekmektedir. Agile Kurumsal Girişimcilik tüm bu yapılacakların cevabıdır ve Kurumsal Girişimcilik yeni gelişmekte kullanılan bir süreçtir.

Agile kurumsal girişimcilik ile katılımcıların, deneyimlerin, öğrenme ve işbirliğinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için merak, hayal gücü ve uyarlanabilirliği kullanarak büyüme potansiyelini ortaya çıkartacaktır.

Eğitimin İçeriği:

Bu eğitim ile girişimciler;

  • Yaratıcı
  • Asla vazgeçmeyen
  • Rekabetçi
  • Önceliklendirme
  • Sürdürülebilir büyüme yaratma
  • Lean Process yaratma
  • Dijitalleşme

Kavramları derinlemesine anlatılarak; işinizi yaparken nasıl daha iyi girişimci ve yenilikçi olunur? Sürdürülebilir rekabet avantajı nasıl oluşturulur? Sorularının cevapları belirli bir yöntemle verilecektir.