Transformational Leadership

Eğitimin Süresi: 1-2 gün

Eğitimin Amacı:

Dijitalleşen dünyada yöneticiler dönüşüme liderlik etmelidir. Liderler dönüşümün en önemli güçleridir. Eğer değişime karşı gelen liderler olursa kurumun kapanması kaçınılmazdır. Ayrıca yöneticiler innovasyon için ortam sağlayacak yönetimi de sağlaması gerekir. Bu bakış açısı ile değişime liderlik için elde edilmesi gereken yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyoruz.

Eğitimin İçeriği:

  • Doğru kararlarla risk alan,
  • Tutku yaratan
  • Değişime adapta olan
  • Zor kararları alabilen
  • Kendini yöneten
  • Ortak hedefler için birlikte çalışan
  • Motivasyon sağlayan liderler için eğitim verilecektir.