Transformational Leadership

Eğitimin Süresi: 1-2 gün

Eğitimin Amacı:

Dönüşümcü liderler, çalışanların geçmişten süregelen faaliyetlerini daha etkin ve verimli kılmak veya iyileştirmek sureti ile iş yapma ve yaptırma yolunu seçmektedirler. Küresel ve modern dünyada geçerli olan yeni liderlik felsefesini hayata geçirmek ve liderlik gelişimini destekleyip potansiyellerini ortaya çıkartmak.

Eğitimin İçeriği:

  • Dönüşümcü Liderlik Nedir?
  • Bill Gates, Steve Jops, Mark Zuckerberg Gibi Yöneticilerin Geleneksel Yöneticilerden Farkı?
  • Çalışan Motivasyonu
  • Performans Yönetimi
  • Koşullu Ödüllendirme
  • İstisnalarla Yönetim
  • Tam Serbest Yönetim